Wat is osteopathie

WAT IS OSTEOPATHIE

Het woord osteopathie is een samenvoeging van de twee Griekse woorden Osteon en Pathos. Osteon betekent weefsel en de meest dichte vorm van weefsel is os, wat bot betekent. Pathos betekent gevoel. Dus in de osteopathie gaat het om het voelen van de beweging van de weefsels. Voorop staat dat ons lichaam een eenheid is en voor een blijvend resultaat als geheel moet worden onderzocht en behandeld. Daarnaast gaan wij ervan uit dat ‘structuur’ en ‘functie’ elkaar beïnvloeden: een blokkade in een gewricht beperkt bijvoorbeeld je bewegingsvrijheid en beperkte beweging zorgt weer voor blokkades.

Een osteopaat ziet het lichaam als één geheel, en gaat ervan uit dat een gezond lichaam zichzelf moet kunnen genezen als het ergens ‘beschadigd’ raakt. Lukt dat niet, dan moet je eerst het lichaam weer gezond maken. De osteopaat onderzoekt daartoe alle structuren in het lichaam en zet onder meer waar nodig manipulaties in om het lichaam weer in balans te brengen.

 • Biologisch is de mens één geheel en alle afzonderlijke delen (systemen) beïnvloeden elkaar.
 • Alles in het menselijk lichaam is beweeglijk, kan bewegen en moet bewegen.
 • De mens draagt in zich een zelfgenezend vermogen, osteopathie activeert dit.

WAAROM OSTEOPATHIE

Alles in het lichaam beweegt en moet omgaan met enorm veel prikkels. Prikkels van buitenaf zoals een wandeling, fietstocht, sporten en kleine trauma’s en van binnenuit zoals een zware maaltijd of een infectie. Het vermogen van uw lichaam om deze prikkels te verwerken, zorgt ervoor dat je niet direct klachten krijgt.

Het komt echter ook voor dat het lichaam toch minder goed omgaat met deze prikkels en dit niet meer kan compenseren en er klachten kunnen ontstaan op korte of lange termijn. Als osteopaat ga ik op zoek naar de oorsprong van uw klachten. Osteopathie is een manuele geneeswijze waarbij de osteopaat op zoek gaat naar de oorzaak van klachten. De osteopaat gebruikt daarbij alleen zijn handen.

Osteopathie is een veilige behandelmethode, gebaseerd op principes uit anatomie, fysiologie en ook neurologie en embryologie. De osteopaat behandelt volwassenen, kinderen, baby’s en zwangere vrouwen. In Nederland zijn de osteopaten verenigd in de NVO, de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie, die onderdeel uitmaakt van een grotere organisatie met o.a. een kwaliteitsregister en een stichting voor wetenschappelijk onderzoek.

GESCHIEDENIS VAN OSTEOPATHIE

 • null

  Jaar 1828-1917

  Osteopathie is ruim een eeuw geleden ontwikkeld door de Amerikaanse arts Andrew T. Still. Hij combineerde zijn medische kennis met eigen, nieuwe inzichten. Zo’n inzicht was destijds dat alle lichaamsweefsels een zekere mate van beweging behoren te vertonen en dat verlies van deze beweeglijkheid een nadelige invloed heeft op de gezondheid. Hij ontwikkelde een manier om met zijn handen weefsels met verminderde beweeglijkheid in het lichaam te kunnen opsporen. Met specifieke handelingen herstelde hij die beweeglijkheid, om zo een genezend effect op het lichaam uit te oefenen. Deze behandelwijze was toen revolutionair.

 • null

  Jaar 1891

  Stichtte Still ‘The American School of Osteopathy’ op. Dat was het startsein voor een verdere ontwikkeling van de osteopathie. In de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk is osteopathie inmiddels een erkende vorm van gezondheidszorg geworden.

 • null

  Jaar 1985

  De eerste osteopaten vestigden zich in Nederland. In Nederland is deze vorm van geneeskunde nog relatief jong. In 1987 is de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie opgericht, gevolgd door het Nederlands Register voor Osteopathie in 1989.

 • null

  1985 - heden

  Op dit moment wordt in Nederland osteopathie door zorgverzekeraars nog gezien als een alternatieve behandelwijze. De Nederlandse Vereniging voor Osteopaten maakt zich hard voor de erkenning van osteopathie als reguliere geneeskunde in Nederland. Het Beroepscompetentieprofiel levert hier een belangrijke bijdrage aan. Binnenkort wordt het Nederlandse Register voor Osteopathie bijgeschreven in het keurmerkregister van VWS.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De NVO werkt aan de onderbouwing van de osteopathie. Hiervoor is de Stichting Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek in het leven geroepen. De stichting heeft een drietal doelstellingen: het wetenschappelijk onderbouwen van het vak osteopathie en het genereren van objectieve gegevens over het effect van behandelingen en over osteopatische hypotheses. De verkregen informatie moet leiden tot een structurele verbetering van de kwaliteit van de behandelingen en meer inzicht in het totale vakgebied. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.swoo.nl.

image
https://osteopathiedebliek.nl/wp-content/themes/blake/
https://osteopathiedebliek.nl//
#50CCB3
style1
paged
Loading posts...
/data/sites/web/osteopathiedeblieknl/www/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://osteopathiedebliek.nl/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off