Behandelingen

Wat zijn de

OPENINGSTIJDEN

Osteopathie de Bliek werkt alleen op afspraak. Het is mogelijk om via de website een afspraak te maken. Een afspraak plannen kan telefonisch of via 06-28365551 of u stuurt een mail met uw voorkeuren naar info@osteopathiedebliek.nl.

Wat is de

LOCATIE

Osteopathie de Bliek zit Culemborg.  In Culemborg bevindt zich de behandelruimte op het adres Zandstraat 78, 4101 EJ. Deze locatie is makkelijk te bereiken zowel met auto als openbaar vervoer. Betaald parkeren voor de deur. Kijk voor meer informatie op 9292.

Wat zijn de

TARIEVEN

Een behandeling duurt 1,5 uur en kost €90,-.  De kosten van een osteopaat worden uit de aanvullende verzekering vergoed door Nederlandse verzekeringsmaatschappijen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.zorgwijzer.nl.

HOE ZIET EEN BEHANDELING ERUIT

Een behandeling heeft vaste volgorden, de fases op zich zijn verschillend.
 • VRAAGGESPEK

  Osteopathisch onderzoek begint met een vraaggesprek. Niet alleen uw klachten worden doorgesproken, er kunnen ook vragen worden gesteld over uw algemene gezondheid.

 • VEILIGHEIDSONDERZOEK

  De osteopaat stelt zich de vraag of u bij hem aan het goede adres bent of dat er eerst nader onderzoek moet worden gedaan door bijvoorbeeld een arts. Een osteopaat weet ook wanneer hij u niet kan helpen

 • OSTEOPATHISCH ONDERZOEK

  Hierbij wordt het hele lichaam onderzocht op beweeglijkheid. Het gaat om de vastzittende gewrichten en spieren, een gespannen middenrif of bindweefsel rondom de organen. Zowel het onderzoek als de behandeling voert de osteopaat met zijn handen uit. Deze zijn zo geoefend dat hij, naast de beweeglijkheid van alle grote en kleine gewrichten, ook de positie, vorm en beweging van de organen kan voelen.

 • DIAGNOSE

  Uit het intakegesprek en het lichamelijk onderzoek volgt de (osteopathische) diagnose. Hierin worden één of meerdere bewegingsbeperkingen aangegeven die, eenmaal losgemaakt, de oplossing zouden kunnen zijn voor uw klachten.

 • BEHANDELING

  Net zoals het onderzoek wordt de behandeling uitsluitend met de handen uitgevoerd om via directe mobilisaties (manipulaties) of indirecte technieken (zeer lichte mobilisaties) de beweeglijkheid van alle weefsels, gewrichten of organen te herstellen. De osteopathische behandeling bestaat uit het opheffen van bewegingsbeperkingen om te komen tot een optimaal functioneren van het lichaam.

 • VERVOLG

  Als laatste wordt er besproken hoe de vervolgbehandelingen eruit zullen zien, wanneer u resultaat kunt verwachten, of er een reactie op de behandeling verwacht kan worden, etc.

Kledingvoorschrift

Wij verzoeken de dames en heren degelijk ondergoed tijdens de behandeling te dragen.
Ook verzoeken wij u het liefst geen parfum of eau-de-toilette op te doen voorafgaand aan de behandeling.

TARIEVEN EN VERZEKERINGEN

OSTEOPATHIE DE BLIEK

CONSULT
€90,-
 • Intake behandeling 1,5 uur
 • Vervolg behandeling 1,5 uur

Betaling van de nota dient na het consult te worden voldaan per pin of contant. Per email ontvangt u de factuur en indien gewenst geprint. Indien het bedrag, bij uitzondering, wordt overgemaakt dan dient de betaling, binnen 14 dagen na factuurdatum, overgemaakt te zijn op het bankrekeningnummer welke te vinden is op de factuur.

Vergoeding via de zorgverzekering

U kunt zonder tussenkomst van een arts een afspraak maken met Osteopathie de Bliek. De kosten van een osteopaat worden uit de aanvullende verzekering vergoed door Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Deze kosten gaan dus niet ten koste van uw eigen risico. Bekijk hier de vergoedingen door uw zorgverzekering.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Ongeveer de helft van de patiënten ondervindt een lichte of matige reactie op een behandeling. Deze reacties worden veroorzaakt door stimulatie van pijnlijk en geïrriteerd weefsel. U kunt dit het beste vergelijken met de stijfheid en gevoeligheid die vaak optreedt na ongewone fysieke inspanning. Een reactie verdwijnt gewoonlijk na 1 tot 2 dagen. Het is aan te bevelen om het na een behandeling rustig aan te doen. Blijf wel in beweging maar ga niet zwaar tillen, lang zitten (zoals tijdens autorijden, computeren, lezen) of huishoudelijk werk doen (zoals stofzuigen, ramen lappen) of sporten. Ook is het advies om na de behandeling voldoende water te drinken. Maakt u zich zorgen over de reactie of wilt u weten wat u hieraan kunt doen, neem gerust contact op met de praktijk om uitleg te krijgen.


Betalingsvoorwaarden

Anders dan u mogelijk gewend bent bij uw fysiotherapeut of huisarts, krijgt u direct na de behandeling een factuur mee. Deze kan contant of per bank worden voldaan.  De factuur kunt u declareren bij uw ziektekostenverzekeraar.

Een afspraak bij Osteopathie de Bliek kan tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Wanneer de afspraak (niet) geannuleerd wordt, binnen 24 uur voorafgaande aan de afspraak, wordt één consult in rekening gebracht.


Algemenen voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden Osteopathie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland, het Nederlands Register voor Osteopathie en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en zijn in werking getreden per 1 april 2019.

De Algemene Voorwaarden Osteopathie kunt u hier lezen.


Klachten en geschillen

Indien u klachten heeft over de hulp van of bejegening door uw osteopaat, dan is het aan te raden eerst met de betreffende osteopaat zelf daarover te praten.
Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie van het Nederlands register voor osteopathie. Een klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend bij:
– De osteopaat J. de Bliek DO-MRO
– De klachtencommissie voor Osteopathie

Hier kunt u meer lezen over de klachtenregeling voor Osteopathie.


Privacy beleid

Osteopathie de Bliek is geregistreerd bij het “Nederlands Register voor Osteopathie” (NRO).  En is aangesloten bij de beroepsvereniging “Nederlandse Vereniging voor Osteopathie”(NVO). Hierdoor hanteert Osteopathie de Bliek het privacy beleid dat is opgesteld door de NRO.

Het privacy beleid opgesteld door de NRO vindt u hier.

image
https://osteopathiedebliek.nl/wp-content/themes/blake/
https://osteopathiedebliek.nl//
#50CCB3
style1
paged
Loading posts...
/data/sites/web/osteopathiedeblieknl/www/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://osteopathiedebliek.nl/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off